The end of the second millennium became the triumph of technics, architecture and design. Plastics and painting became externally diverse but to a great extent they lost their capability to express the ideas able to delight all the mankind….

I haven't seen in reality many of the things that I paint : it's intuition, subconsciousness and recollections that form the ideas and images…. It is important to pause in that moment and manage to bring it on the canvass.

Ukrainian artist, Valery Franchuk, is well known in Ukraine and abroad. He always remains himself, charming the audience with a wonderful beauty and all-humanity significance of his works. For twenty years his works attract numerous art fans by Franchuk's deep comprehension of the problems of our history and modernity, as well as the refined and original manner of painting. He not only masterly shows the richness of colouring, purity and transparency of tones, but also persistently pursues new plots, images and artistic realisations…. His wonderful canvasses, marked with the richness of decorative embodiment techniques, radiate joie de vivre and endurance; they are a beautiful tribute to eternity.

Oleksandra Syn'ko,
Candidate of Arts

Кінець другого тисячоліття став тріумфом техніки, архітектури, дизайну. Пластика й малярство набули зовнішньої розмаїтості, але значною мірою втратили здатність виражати ідеї, які захоплювали б усе людство...

Багато з того, що я малюю, -- я не бачив наяву: це інтуіція, підсвідомість, спогади, що формуються в ідеї, образи... Важливо ту мить зупинити і встигнути зафіксувати на полотні.

Добре знаний в Україні і за її межами український художник Валерій Франчук завжди залишається самим собою, чаруючи глядачів дивовижною красою і вселюдською значущістю своїх робіт. Ось уже протягом двадцяти років його твори приваблюють численних шанувальників живопису глибоким осмисленням проблем нашої історії і сучасності, вишуканою манерою виконання. Митець здобув широке визнання, демонструючи свою наснагу в галузі станкового малярства. Він не лише віртуозно виявляє багатство колориту, чистоту і прозорість тонів, а й наполегливо шукає нових тем, образів і художніх вирішень. ...Його дивовижні полотна, позначені багатством прийомів образотворчого втілення, випромінюють життєлюбство і життєстійкість, вони - прекрасна данина одвічному.

Олександра Синько,
кандидат мистецтвознавства

Miy Shlyah 76x96
Мій шлях :: My Road
76x96, 1993
Кожний з нас має свою дорогу життя, і дуже важливо пройти її у своєму часі. Одним дається довгий шлях, іншим - коротка вузька стежина, а декому - рівно стільки, скільки потрібно, щоб залишитии свій слід...

Everyone has his or her own road in life, and it is very important to take such road in one's time. Ones are given long path, others - short and narrow trail, and few else - а path just exactly enough to leave their trace....: : Контакт - Contact : :
: : Webmaster : :

Страны мира